ثبت نام

فرم پیش ثبت نام

نکات ضروری
متقاضی محترم ثبت نام در پیش دبستانی و دبستان نشاط علم پویا ، به منظور درخواست ثبت نام به موارد ذیل توجه نمایید:

لطفا تمامی فیلد ها را با دقت و درایت مطالعه و تکمیل نمایید ،
فیلد های ستاره دار اجباری و حتمی می باشند.
پس از تکمیل این فرم طی روز های آتی ، کارشناسان مدرسه با شما تماس خواهند گرفت.
در صورت بروز مشکل با کارشناسان مدرسه تماس حاصل نمایید.
این فرم به منزله ثبت نام قطعی دانش آموز شما نمی باشد.

مشخصات دانش آموز - گام 1 از 4