پایگاه تابستانه

کلاسهای تابستانه از 11 تیر الی 17 مردادماه در 12 جلسه در روزهای یکشنبه و سه شنبه برگذار می شود .
کلاسهای تابستانه شامل موارد زیر می باشد :

 • فوتبال
 • شطرنج
 • کارگاه نجاری
 • خوشنویسی
 • نقاشی
 • زبان انگلیسی
 • ریاضی خلاق
 • سفالگری
 • آمادگی پیش دبستان
 • فن بیان
 • مونته سوری