ویدئوها

پیام تبریک آغاز سال تحصیلی 1402 دکتر ایمان سرورپور

روز اول آغاز سال تحصیلی 1402 (شعبه 1)

روز اول آغاز سال تحصیلی 1402 (شعبه 2)

جشن شکوفه ها و آغاز سال تحصیلی 1402

کلاس نجاری پایگاه تابستانه

رویکرد رفتاری

جشن فارغ التحصیلی مقطع ششم ابتدایی 1402

جشن فارغ التحصیلی پیش دبستانی 1402

کلاس فوتبال پایگاه تابستانه