مدیریت شعبه 1

سرکار خانم هدیه نعیمی

رزومه سرکار خانم هدیه نعمیمی مدیریت واحد 1 دبستان نشاط علم پویا :

با 12 سال سابقه کار آموزشی

5 سال معاون آموزشی دبیرستان دخترانه تلاش

6 سال مدیر متوسطه دوم دبیرستان تلاش

5 سال مسئول آموزش دبستان نشاط علم پویا

لیسانس مهندسی شهرسازی

فوق لیسانس مهندسی شهرسازی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

هدیه نعیمی